top of page

Hur vi jobbar

Vi jobbar grönt!

Vi jobbar endast digitalt. Vi kan såklart hjälpa Dig vid en övergång från papper till att vara digital (och Ja, även Du som älskar papper kan snabbt komma att älska att jobba digitalt). Detta innebär inte bara en vinst för miljön utan oftast frigör tid för Dig så att Du kan fokusera på Din kärnverksamhet.

Vi jobbar med hög kvalité!

Vi har medarbetare som är auktoriserade redovisningskonsulter såväl som certifierade affärsrådgivare. Vi är mån om att varje uppdrag sköts i enlighet med REX, Sveriges bransch standard för redovisningsuppdrag. Vi ser till att vi innehar nödvändiga kompetenser för att utföra alla våra uppdrag enligt gällande lagar och regler.

Vi jobbar på processer!

Vi jobbar mot en LEAN-filosofi, där vi är ständigt på jakt efter effektiviseringar. Vi försöker utnyttja automatiseringar, skanning- och tolkningstjänster, bankintegrationer mm.

Vi jobbar med Dig i fokus!

Vi värderar högst kunskaper inom ekonomistyrning så att vi kan, som ett naturligt moment i samband med utförande av våra andra tjänster, leverera användbar rådgivning som hjälper Dig maximera Ditt resultat.

Resurs 2.png

Kundfakturor

Du skapar kundfakturor själv alternativt  får hjälp från oss och lämnar över underlag för faktureringen. Vi informerar om eventuellt förfallna kundfakturor och Du bestämmer hur vi ska agera. Inbetalningar bokförs automatiskt genom bankintegration. ROT/RUT ansökes enkelt via fil från ekonomisystemet.

Image by Liana Mikah

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor skickas direkt in till ekonomisystemet av leverantörerna, där de tolkas automatiskt. En specifik dag varje vecka hanteras inkomna fakturor från den senaste veckan och de läggas upp för attest. Du har en vecka på Dig att attestera (eller reklamera) dessa fakturor. Veckan därpå skickas alla attesterade fakturor för betalning till banken. Du attesterar betalfilen på banken. Utbetalningar bokförs automatiskt genom bankintegration.

mynt

Kvitton och övriga underlag

Du tar foton av alla kvitton direkt i mobilen. Har Du många kvitton kopplas på en modul så att Dina inköp bokförs automatiskt.

Signatur

Löner

Dina anställda rapporterar på nätet. Du attesterar underlaget varvid ett utkast på lönebeskeden skapas. Du får ytterligare en attest innan lönebeskeden publiceras. Lönerna utbetalas via fil. Du attesterar lönefilen på banken. Utbetalningar återrapporteras automatiskt.

Marknadsanalys

Deklarationer

Vi ser till att alla moms- och arbetsgivardeklarationer lämnas i tid. Vi ser även till att Ditt företags och Ditt privata inkomstdeklaration deklareras och betalas i tid till Skatteverket.

uppåtgående kurva

Bokslut & Årsredovisning

Vi planerar in Din årsredovisning tillsammans och MintGreen ser till att den lämnas in till Bolagsverket i god tid.

Ett typiskt arbetsflöde

bottom of page