top of page

Tjänster

Resurs%201_edited.png
business icon 9 white.png

Bolagsbildningar

Gör rätt från början och få hjälp med att starta Ditt bolag. 

Resurs%201_edited.png
business icon 7 white.png

Löpande redovisning

Vi skräddarsyr en lösning som passar just Dig. Vi hjälper till med:

 • löpande bokföring,

 • kundfakturering och påminnelsehantering,

 • levfakturahantering,

 • betalningar,

 • moms- och arbetsgivardeklarationer,

 • ROT/RUT ansökningar,

 • avstämningar,

 • och månadsbokslut.

Resurs%201_edited.png
business icon 4 white.png

Löner & Personaladmin

Vi hanterar löner för enmansföretag såväl som större bolag med personalintensiva verksamheter. Vi förbereder löner utifrån tidrapporter. Efter attest skickas betalningsunderlag till banken och lönebesked till de anställda.

Resurs%201_edited.png
business icon 5 white.png

Bokslut & Årsredovisning

Avsluta räkenskapsåret på korrekt sätt och lämna in Din årsredovisning till Bolagsverket i tid med vår hjälp. Vi sköter kontakt med Din revisor. Lämnas en Rapport om årsredovisning från en auktoriserad redovisningskonsult ökas Ditt företags kreditvärdighet.

Resurs%201_edited.png
business icon 3 white.png

Deklaration

Vi upprättar företagets deklaration men även Din privata inkomstdeklaration inklusive K10. Med vår expertis inom delägarbeskattning kan du räkna med att kunna resultatplanera på ett optimalt sätt skattemässigt.

Resurs%201_edited.png
business icon 8 white.png

Ekonomistyrning

Vi jobbar som konsulter på grund av att vi tror på att ha ett djupt samarbete som bygger på vår ambition att stödja våra kunder i deras utveckling genom ekonomistyrning. Det kan vara allt från att varna för en stigande kostnadspost eller att en kundfordring har förfallit, till att sätta upp mål för verksamhetsunika KPI:er. Vi hjälper gärna till med att ta fram en resultat- och likviditetsbudget.

Resurs%201_edited.png
business icon 10 white.png

Bolagsfrågor

Vi står redo för att hjälpa Dig med alla Dina frågor som rör Ditt företag. Vi kan till exempel bistå med att:

 • upprätta aktieägaravtal,

 • ge affärs- och skatteråd i samband med företagsköp och olika omstruktureringar,

 • genomföra diverse omstruktuteringar,

 • ändra bolagsordning.

Resurs%201_edited.png
business icon 2 white.png

Välkommen!

Välkommen in på en kopp kaffe för att diskutera ett möjligt samarbete!

bottom of page